På svenska

 

JOHANNES KOSKINEN

CV
Riksdagsledamot Jur.kand.

Facklig jurist på Byggnadsarbetarförbundet och FFC
Riksdagsledamot 1991-
Justitieminister 1999-2005
Vice talman 2007-2010
Grundlagsutskottets ordförande 2011-
 Medlem i en parlamentarisk kommitté som ska reformera självstyrelselagen för Åland
Vice ordförande i Ålandsforum
 Som justitieminister 1999-2005, ansvarig för ärenden som berör Åland
Familj bestående av frun Liisa och flickorna Maisa och Liina